През 2018 година ФК „Дуло“ отдели средства за закупуване и монтиране на три прожектора за осветяване на църквата Света Петка в град Видин на стойност 76 лева. Предоставихме и 150 лева за реставрацията на иконите на Свети Николай Чудотворец и Свети Димитър Солунски от църквата Рождество Богородично в град Дунавци. Искрено благодарим на Отец Илия и Отец Максим, които поддържат вярата жива в нас и ни дават сила и увереност в борбата за постигане на нашите цели.

Предоставихме 100 лева на благотворителната спортна инициатива в помощ на 5-годишната Вяра Юсева, която се проведе в зала „Фестивална“ в град Видин на 01,11,2018 г.

Можем да се включим и в други инициативи, които са по силите ни и в интерес на обществото.