----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОИ СМЕ НИЕ

    Дуло е наименованието на владетелския род на основателите на България.


 Футболен клуб „Дуло“ е Сдружение с не стопанска цел в обществена полза. Дружеството е регистрирано в Окръжен съд Видин и се управлява от Управителен съвет с членове Александър Маркин, Томислав Олегов и Председател Венцислав Димитров с мандат до 07,08,2027 г. ФК „Дуло“ има емблема и мото „САМО СИЛНИТЕ ПОБЕЖДАВАТ“. Титулярният екип на клуба е бяла фланелка, зелени гащета и червени чорапи, а резервният с червена фланелка, зелени гащета и червени чорапи.