----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Звездата Дуло НЕ Е НАША СОБСТВЕНОСТ!!! Това е присвоеното име на зезда в единствения в света електронен каталог за търговска цел " Космос - Земя ". Създаден е от Герман Титов, вторият космонавт в света след Юрий Гагарин.


СЕРТИФИКАТ
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------КАРТА НА СЪЗВЕЗДИЕТО                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------- КАРТА НА ЗВЕЗДАТА