Този странен ръкопис е списък на първите дванадесет български владетели, изброени в хронологически ред. След всеки княз е даден родът му, годините на управление с датата на стъпването на престола. Известен е в три преписа в руска редакция, направени между XV и XVIII в. в един сборник на т.нар. Римски и Елински летописец. Съдържанието е съвсем кратко. Текстът му в превод на новобългарски гласи:

Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.

Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.

Гостун-наместникът, 2 години. Родът му Ерми, а годината му дохс твирем.

Курт държа 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.

Безмер — 3 години. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.

Тези 5 князе държаха княжеската власт отвъд Дунав 515 години с „остриганите глави”. И след това дойде отсам Дунав Исперих княз. Също е и досега.

Исперих княз — 61 години. Родът му Дуло, а годината му верени алем.

Тервел — 21 години. Родът му Дуло, а годината му текучитем твирем… 28 години. Родът му Дуло, а годината му дванш ехтем.

Севар — 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох илтом.

Кормисош —17 години. Родът му Вокил, а годината му шегор твирем. Този княз измени Дуловия род, сиреч Вихтун.

Винех — 7 години. Родът му Укил, а годината му шегор алем.

Телец — 3 години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем. И той бе заради другиго.

Умор — 40 дни. Родът, му Укил, а годината му дилом тутом.