През 2018 година ФК „Дуло“ отдели средства за закупуване и монтиране на три прожектора за осветяване на църквата Света Петка в град Видин на стойност 76 лева. Предоставихме и 150 лева за реставрацията на иконите на Свети Николай Чудотворец и Свети Димитър Солунски от църквата Рождество Богородично в град Дунавци. Искрено благодарим на Отец Илия и Отец Максим, които поддържат вярата жива в нас и ни дават сила и увереност в борбата за постигане на нашите цели.

Предоставихме 100 лева на благотворителната спортна инициатива в помощ на 5-годишната Вяра Юсева, която се проведе в зала „Фестивална“ в град Видин на 01,11,2018 г.

На 16,11,2019 г. мъжкият отбор на клуба предостави 100 лева на играч от „Пластик Старопатица“ за събиране на необходимата сума за непредвидена операция.

Можем да се включим и в други инициативи, които са по силите ни и в интерес на обществото.